వినాయక విజయం తెలుగు భక్తి మూవీ

Monday, 2nd July, 2018 / 07:13:37

వినాయక విజయం విజయవంతమైన తెలుగు భక్తి మూవీ. ఆదిదంపతుల ముద్దుబిడ్డ అయిన వినాయకుడి యొక్క పౌరాణిక సినిమా కధ. కొత్తగా ఏ పని ప్రారంభించాలన్న వినాయకుడి అనుగ్రహం అవసరం, అటువంటి వినాయక విజయం తెలుసుకుంటే, విఘ్నాలు జయించి విజయంవైపు వెళ్ళడమే అవుతుంది. ఇక ఈ తెలుగు మూవీ విజయవంతమైన భక్తి మూవీ అయిన వినాయక విజయంలో వినాయకుడు (Vinayaka) పుట్టుకకు కారణాలు చూపుతుంది. కారణజన్ముడు అయిన ఉమాపుత్రుడిగా వినాయకుడి పుట్టుక, వినాయకుడి శిరస్సు మార్చడం. వినాయకునికి(Vinayaka) దేవతల […]

ReadMore

Posted by

Divotional Movies Telugu Bhakti Chitralu Telugu Old Movies Telugu Pouranika Cinemalu అకుంటిత దీక్షాపరుడు అయోనిజుడు ఇంద్రుడు ఏకదంతుడు గజాసురుడు గణపతి గణేశుడు గుణశ్రేష్టుడు జితేంద్రీయుడు తెలుగు భక్తి మూవీ దేవేంద్రుడు ద్విజన్ముడు ద్విరూపుడు పరమశివుడు పార్వతిపరమేశ్వరులు పార్వతిమాత భక్తి మూవీ మూషికుడు విఘ్నాదిపతి విఘ్నేశ్వరుడు విజయం వినాయక వినాయక విజయం వినాయకుడు వినాయకుని శివుడు సంకటహర చతుర్ధి సురశ్రేష్టుడు Pouranika cinemalu